Contacte
Aves Grups de Dol

17/03/2015 - Art i Absència

Taller a les Jornades Professionals de l’Institut Montserrat Roig de Terrassa

El passat 12 de març, vam participar a les Jornades professionals que, des de fa més de 15 anys, organitza l’Institut Montserrat Roig de Terrassa.

El taller que vàrem presentar, en relació al dol i a la gestió emocional, es va adreçar a l’alumnat de CFGS Atenció a persones en situació de dependència.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmontserratroig/home/cicles-formatius/jornadesprofessionalsserveissocioculturalsialacomunitat