Contacte
Aves Grups de Dol

Què són els Gams

ANTECEDENTS

Els grups d’ajuda mútua (Gams) apareixen el 1970 als EUA i el centre d’Europa, com a resposta a la necessitat d’atenció primària, produïda per la crisi econòmica i industrial.

El 1978, l’assemblea mundial de la salut, reunida a Alma-Ata, va manifestar que en l’assistència primària de la salut s’ajunten tots els problemes sanitaris de la comunitat i on es desenvolupen accions per resoldre’ls i arribar a la salut de tots. El 1980 l’OMS dóna suport i redacta 38 objectius per aconseguir el principi d’Alma-Ata i fomentar la participació de la comunitat.

El 1986 es va fer a Ottawa (Canadà) la primera conferència internacional per a la promoció de la salut, posant les bases per impulsar la capacitat social, així van sorgir els grups d’ajuda.

QUÈ SÓN ELS GRUPS D’AJUDA

Diversos autors coincideixen a afirmar que es tracta d’un conjunt de persones que es reuneixen de forma lliure i voluntària per compartir un mateix problema de salut o una mateixa situació, amb la finalitat de millorar la situació personal i col·lectiva, de repercussió social.

En aquests grups es dóna suport emocional, es comparteix informació i experiències, es realitzen activitats socials i s’ofereixen recursos. L’ajuda mútua és un recurs comunitari i una de les xarxes de participació que cada vegada es desenvolupa més en la nostra societat. Els Gams són complementaris amb altres tipus de tractament.

BENEFICIS PERSONALS

  • Participar en un Gam ajuda a ampliar coneixements sobre el dol, la malaltia o la problemàtica tractada i les pròpies necessitats
  • S’augmenta la capacitat de fer front a les situacions difícils
  • Ajuda a sortir de l’aïllament i solitud, millorant les relacions familiars, laborals i socials
  • Augmenta l’autoestima i el creixement personal

BENEFICIS SOCIALS

  • S’incrementen valors positius com la tolerància, la solidaritat i la cooperació
  • S’incrementa l’activitat social i es disminueix la necessitat de recursos socials