Contacte
Aves Grups de Dol

Grups de dol


Els grups de dol tenen una assiduïtat setmanal i estan facilitats per persones de diferents professions que han tingut la mateixa pèrdua. Després d’elaborar el seu procés de dol, s’han format per poder continuar en els grups compartint la seva experiència, havent psicòlegs, infermeres i metges que donen suport al projecte

En els nostres grups hi ha un treball col·lectiu, que sorgeix de l’escolta activa i respectuosa del dolor. El que ens facilita el treball individual, d’entrar en el propi dolor. Aquesta experiència posa de manifest que encara sent la pèrdua una vivència única i singular, les emocions són comunes, i aquest és l’element que permet transitar totes les fases del duel. El dol és “alguna cosa que fem”, alguna cosa viu, i depèn de cada persona participant.

GRUPS DE DOL per a mares i pares

Aquests grups estan formats per persones que han perdut els fills.

Dimarts de 18 a 20 h
Dijous de 18 a 20 h

GRUP DE DOL DE parelles

Aquest grups estan formats per persones que han perdut la seva parella.

Dilluns de 18 a 20 h
Dimarts de 18 a 20 h 
Dimecres de 18 a 20 h

GRUP DE DOL MIXT

Grup format per persones que han perdut al pare, la mare o a germans.

Dilluns de 18 a 20 h 

GRUP DE DOL – persones separades

Grup format per persones separades de la parella.

Divendres de 17,30 a 19,30 h