Contacte
Aves Grups de Dol

09/09/2016 - Art i AbsènciaNotícies

CANVI I DOL, PROCÉS CREATIU

4,  11,  18  i  25  DE NOVEMBRE DE 2016

TALLER DE 10H  –  4 SESsIONS DE  18  A  20.30 

TALLER VIVENCIAL

Adreçat a persones interessades en viure un procés creatiu al voltant dels propis processos de pèrdua, canvi i dol.

OBJECTIU

Descobrir les nostres estratègies i recursos en els processos de canvi i dol. Explorar diferents formes de viure’ls, a través de l’expressió amb llenguatges diversos, i des dels aspectes físic, emocional, mental i espiritual de la persona.

CONTINGUTS

El vincle i la pèrdua. El procés de dol i el potencial creatiu. Gestió emocional. Les dimensions física, emocional, mental i espiritual segons Elisabeth Kübler-Ross.

APORTACIÓ

80€ / persona taller de 10h (les 4 sessions).

INSCRIPCIÓ PREVIA A

artiabsencia@avesgams.org