Contacte
Aves Grups de Dol

Entitats i associacions

fORMACIONS A MIDA PER A COL.LECTIUS INTERESSATS –  lA GESTIÓ DE LES EMOCIONS EN ELS PROCESSOS DE PÈRDUA I DOL.

 

OBJECTIU

L’objectiu principal de la formació  és oferir un espai vivencial, de treball teòric i pràctic, on els participants tinguin la possibilitat d’adquirir i reconèixer recursos per gestionar les emocions en processos de malaltia, pèrdua i dol.

CONTINGUTS

La formació s’articula en mòduls i tracta aspectes diversos en funció de les necessitats de la organització i del col.lectiu al qual s’adreça.

Les emocions: recursos per gestionar-les

  • La importància de les emocions.
  • La intel•ligència emocional: la capacitat de gestionar les emocions.
  • Habilitats per desenvolupar la intel•ligència emocional.

El procés de dol.

  • Introducció. La mort i el dol.
  • El procés del dol:  Què és? i Com és?
  • Etapes, fases i tasques del dol.
  • Valor antropològic del ritual del dol.

El procés de dol. Atenció a l’infant i les famílies.

  • El procés de dol.
  • Tractament del dol amb les famílies.
  • El dol en els infants:  Formes de comunicació adequades a cada etapa evolutiva.

METODOLOGIA

Sessions grupals, teòrico – pràctiques que parteixen de les experiències viscudes pels participants, amb aportacions teòriques per part dels formadors. Es treballa en base a les vivències dels participants,  fomentant en tot moment la seva implicació en el procés formatiu.  Activitats  i dinàmiques -amb utilització de diversos llenguatges expressius- ens permeten desenvolupar els continguts d’una forma interactiva i participativa.

DURADA

La duració dels cursos dependrà del mòduls a treballar.

Curs d’un mòdul: 4 hores.Curs de tres mòduls : 12 hores

DESTINATARIS

Entitats, associacions i col.lectius interessats.

LLOC

Realitzem els cursos als centres o locals de les institucions interessades o bé, a la seu d’AVES, c/ València 246, 2n 1a. Barcelona