Contacte
Aves Grups de Dol

Àmbit salut

la gestió de les emocions en ELS processos de pèrdua i dol.

 

Objectiu

L’objectiu principal de la formació és oferir un espai vivencial, de treball teòric i pràctic, on els professionals sanitaris i sociosanitaris tinguin la possibilitat d’adquirir i reconèixer recursos per gestionar les emocions en processos de malaltia, pèrdua i dol.

CONTINGUTS

La formació s’articula en mòduls i tracta aspectes diversos en funció de les necessitats de la organització i del col.lectiu al qual s’adreça.

Mòduls:

Les emocions: recursos per gestionar-les

 • Les emocions.
 • La intel•ligència emocional: la capacitat de gestionar les emocions.
 • Habilitats per desenvolupar la intel•ligència emocional.

El procés de comunicació, un sistema relacional: pacients – professionals – institució – Família.

 • El procés de comunicació i models de relació interpersonals: L’assertivitat.
 • Comunicació de malaltia o defunció.
 • Atenció psicosocial mitjançant el telèfon.
 • Protocol de com comunicar malaltia o defunció.

El dol. Conscienciació personal i professional davant la malaltia i la mort.

 • Introducció. La mort i el dol.
 • El procés del dol: Què és? i Com és?
 • Etapes, fases i tasques del dol.
 • Valor antropològic del ritual del dol.

El procés de dol. Atenció a l’infant i les famílies.

 • El procés de dol.
 • Tractament del dol amb les famílies.
 • El dol en els infants: Formes de comunicació adequades a cada etapa evolutiva.

METODOLOGIA

Sessions grupals, teòrico – pràctiques que parteixen de les experiències viscudes pels participants, amb aportacions teòriques per part dels formadors. Es treballa en base a les vivències dels participants, fomentant en tot moment la seva implicació en el procés formatiu. Activitats i dinàmiques -amb utilització de diversos llenguatges expressius- ens permeten desenvolupar els continguts d’una forma interactiva i participativa.

DURADA

La duració dels cursos dependrà del mòduls a treballar.

Proposem :

Curs d’un mòdul: 4 – 8 hores.

Curs de tres mòduls : 12 – 16 hores.

DESTINATARIS

Professionals sanitaris, sociosanitaris. Professionals vinculats a la cura i a l’acompanyament de les persones.

20 participants/taller màxim.

LLOC

Realitzem els cursos als centres o locals de les institucions interessades o bé a la seu d’AVES, c/ València 246, 2n 1a. Barcelona