Contacte
Aves Grups de Dol

MÓDULOS FORMATIVOS – FORMACIÓ AVES

MòDUL 1:

‘EMOCIÓ, PèRDUA I DOL. APRENDRE A VIURE, APRENDRE A TRANSMETRE VIDA’

PER ADELA TORRAS, PRESIDENTA DE AVES

divendres 20 de  NOVEMBRE de  2020 de 16 a 20 h i

dissabte 21 de NOVEMBRE de 2020 de 10 a 14 i de 16 a 20 h

https://www.avesgams.org/ca/emocion-perdida-y-duelo-aprender-a-vivir-aprender-a-transmitir-la-vida-4

APORTACIÓ  80 €

MÒdul 2: ONLINE

‘INTERACCIÓ DE VIDeS’

PeR SANTA BERTOMEU, ARQUEOLOGIA EMOCIONAL

divendres  5  de  FEBRER de  2021 de  16  a  20 h  i

dissabte  6 de  FEBRER de  2021  de  10  a  14  i  de  16  a  20 h

https://www.avesgams.org/ca/interaccion-de-vidas

APORTACIÓ  80 €

MÒDUL 3:

‘TALLER VIVENCIAL D’ELABORACIÓ EMOCIONAL SEGons EL MÈTODe D’ELISABETH KÜBLER-ROSS’ PeR LLUÍS CAMINO, TReballador SOCIAL CLÍNIC

divendres  7  de MAIG de 2021  de  17  a  21 h i

dissabte   8   de MAIG de 2021  de  10  a  14  i  de  16  a  20 h

https://www.avesgams.org/ca/taller-vivencial-de-elaboracion-emocional-segun-el-metodo-de-ekr-8

APORTACIÓN 160 €