Contacte
Aves Grups de Dol

MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL 1:

ACOMPANYAMENT A LA PERSONA MALALTA I ALS SEUS FAMILIARS EN EL CONTEXT HOSPITALARI

 

PER MONTSE LORENZO-PENALVA, PSICÒLOGA CLÍNICA

Dissabte 23 d’OCTUBRE de 2021 de 10 a 14h 

APORTACIÓ  80 €

(Aportació inclosa en la matrícula de la formació en acompanyament en el dol i les pèrdues)

MòDUL 2:

TALLER VIVENCIAL D’ELABORACIÓ EMOCIONAL SEGons EL MèTODe d’ELISABETH KÜBLER-ROSS

PeR LLUÍS CAMINO, TReballador SOCIAL CLÍNIC

Divendres  12  de  NOVEMBRE de  2021 de  17  a  21h i

Dissabte  13 de  NOVIEMBRE de  2021  de  10  a  14  i  de  16  a  20h

APORTACIÓ 160 €

(Aportació inclosa en la matrícula de la formació en acompanyament en el dol i les pèrdues)

MòDUL 3:

INTERACCIÓ DE VIDeS

PeR SANTA BERTOMEU, ARQUEOLOGiA EMOCIONAL

 

Divendres  4  de  FEBRER de 2022  de  16  a  20 h i

Dissabte  8 de FEBRER de 2022  de  10  a  14  i  de  16  a  20 h

APORTACIÓ 80 €

(Aportació inclosa en la matrícula de la formació en acompanyament en el dol i les pèrdues)

MÒDUL 4:

EMOCIÓ, PÈRDUA I DOL. APRENDRE A VIURE, APRENDRE A TRANSMETRE LA VIDA

PER ADELA TORRAS, PRESIDENTA D’AVES

Divendres  27  de  MAIG de 2022  de  16  a  20 h i

Dissabte  28 de MAIG de 2022  de  10  a  14  i  de  16  a  20 h

APORTACIÓ 80 €

(Aportació inclosa en la matrícula de la formació en acompanyament en el dol i les pèrdues)