Contacte
Aves Grups de Dol

07/04/2020 - Notícies

CONVERSES OBERTES

AMB L’ADELA TORRAS (PRESIDENTA DE L’ASsOCIACIÓ AVES)

Durant l’estat d’alarma, setmana rere setmana, hem mantingut una conversa amb l’Adela Torras per a parlar dels processos de duel, de les nostres emocions durant el confinament, i poder reflexionar junt@s sobre la vida i de la mort. 

MOLTES GRÀCIES A TOTES LA PERSONES QUE ENS HEU FET ARRIBAR LES VOSTRES PREGUNTES, DUBTES I REFLEXIONS.

Desitgem que el contingut d’aquestes converses obertes us resulti inspirador en aquests moments d’incertesa en els quals, potser més que mai, necessitem trobar espais de reflexió col·lectiva i ajuda mútua.

 

 

VEURE VIDEOS

I CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras:

II CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras:

III CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras:

IV CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras

V CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras

VI CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras

VII CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras

VIII CONVERSA OBERTA amb l’Adela Torras

 

Moltes GRàCIeS PeR la VosTRA PARTICIPACIÓ!