Aves Grups de Dol

Donación

La teva col·laboració és fonamental perquè seguim fent la nostra tasca social. Gràcies a la teva ajuda podem atendre a més persones que estan passant per moments difícils. A qui ha perdut un ésser estimat, als malalts, a qui ho necessiti.

Pots fer una donació al següent número de compte:

ES60 2100 1358 1502 0013 9056  

CONCEPTE: Indica el teu nom i cognoms.

Si decideixes fer un donatiu a AVES t’informem que pots deduir-te aquestes donacions de la teva declaració de la renda. Per 2016 s’han incrementat els tipus de deducció aplicables a les donacions que es facin a la nostra entitat Declarada d’Utilitat pública (DUP), segons el règim fiscal especial de la Llei49/2002, de 23 de desembre:

Persones Físiques (IRPF)                                                    Exercici 2016 i posteriors
Primers 150€                                                                                                  75%
Resta                                                                                                              30%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 3 anys)>150€*  35%
Límit deducció base liquidable                                                                       10%

*Per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior

Persones Jurídiques (IS)                                                        Exercici 2016 i posteriors
Donacions en general                                                                                     35%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant al menys 3 anys) *          40%
Límit deducció base liquidable                                                                        10%

*Per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior

. Si ets persona física, en l’IRPF corresponent a 2016 podràs deduir el 75% de l’import de les quotes i / o donatius íntegres per aportacions de fins a 150 € a l’any. A partir d’aquesta quantitat la deducció serà del 30% o del 35% si portes col·laborant amb nosaltres com a mínim 3 anys seguits, amb un límit del 10% de la base liquidable.

. Si ets persona jurídica, en l’Impost de Societats podràs deduir el 35% de les quotes i / o donatius íntegres. Si portes col·laborant amb nosaltres com a mínim 3 anys seguits la deducció serà del 40%, amb un límit del 10% de la base liquidable.

 

Si desitges deduir la teva donació a la declaració de la renda, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu: info@avesgams.org

 

MOLTES GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A SOSTENIR

LA NOSTRA TASCA SOCIAL!


Mis Entradas se encuentra actualmente en modo de prueba. No hay transacciones financieras serán procesados.