Formación AVES

FORMACIÓ EN ACOMPANYAMENT AL DOL I A LES PÈRDUES
La finalitat del curs és aprofundir en el coneixement de les emocions doloroses de cada un, reconèixer-les i sanar-les per poder interaccionar amb les persones a les que volem acompanyar, aprenent a escoltar, a escoltar-nos.

Aquesta formació vivencial és un requisit indispensable per formar part del voluntariat.

OBJECTIUS

Acompanyament a persones en el procés de dol
Acompanyament a persones malaltes
Acompanyament a persones amb malaltia terminal, a les famílies i al traspàs

METODOLOGIA
La formació consta d’un nivell teòric-emocional, d’un nivell teòric-pràctic i de tres mòduls formatius de cap de setmana.

AVALUACIÓ
Al final, AVES valora i determina si s’han aconseguit els objectius proposats.

REQUISITS PER ASSISTIR A LA FORMACIÓ
Acollida realitzada per Roser Sanagustín, psicòloga i membre d’AVES
Qüestionari

1) NIVELL TEÒRIC-EMOCIONAL
Durada 4 mesos. Tots els dimarts de 18 a 20h

2) NIVELL TEÒRIC-PRÀCTIC
Durada 5 mesos. Dimarts quinzenals de 18 a 20h

3) 3 MÒDULS DE FORMACIÓ SOBRE LA MORT, EL DOL I LA VIDA