01/02/2018 - Notícies

NOU CONVENI DE COL.LABORACIÓ

CONVENI AMB EL CONSELL D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

AVES i el CONSELL D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, signen, el 23 de gener de 2018 un conveni de colaboració.

El Consell de Coordinació Pedagògica (CCP), impulsat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, és una xarxa educativa que aplega actualment 155 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen 5.276 activitats educatives als escolars d’entre 0 i 18 anys. Es calcula que l’alumnat participant de tot Catalunya és d’1’5 milions, dels quals, més de 300.000 places es reserven a través de la plataforma web del CCP. Aquesta oferta educativa, es concreta i es difon a través de la plataforma web del Consell de Coordinació Pedagògica – Programa d’Activitats Escolars (PAE) (www.bcn.cat/educacio/pae).