Grups de dol

Els grups de dol tenen una assiduïtat setmanal i estan facilitats per persones de diferents professions que han tingut la mateixa pèrdua. Després d’elaborar el seu procés de dol, s’han format per poder continuar en els grups compartint la seva experiència, havent psicòlegs i metges que donen suport al projecte

En els nostres grups no hi ha un terapeuta i pacients, sinó que tots són terapeutes i pacients, ja que l’escolta activa i respectuosa del dolor dels altres, permet sentir el mateix dolor, sent conscients del benefici que suposa aquesta escolta activa i senzilla.

GRUPS DE DOL DE PARES

Aquests grups estan formats per persones que han perdut els seus fills.

Dimarts de 18 a 20 h
Dijous de 18 a 20 h

GRUP DE DOL DE parelles

Aquest grups estan formats per persones que han perdut la seva parella.

Dilluns de 18 a 20 h
Dimecres de 18 a 20 h

GRUP DE DOL MIXT

Grupo format per persones que han perdut al pare, la mare o a germans.

Dilluns de 18 a 20 h

GRUP DE DOL – persones separades

Grupo format per persones separades de la parella.

Dimarts de 18 a 20h