Formació AVES

FORMACIÓ EN ACOMPANYAMENT AL DOL I A LES PÈRDUES
La finalitat del curs és aprofundir en el coneixement de les emocions doloroses de cada un, reconèixer-les i sanar-les per poder interaccionar amb les persones a les que volem acompanyar (presencialment o per telèfon), aprenent a escoltar, a escoltar-nos, i poder facilitar grups d’ajuda.

Aquesta formació vivencial és un requisit indispensable per formar part del voluntariat.

OBJECTIUS

Acompanyament a persones en el procés de dol, a través dels grups d’ajuda (GAM’s)
Acompanyament a persones malaltes a través dels GAM s
Acompanyament a persones amb malaltia terminal, a les famílies i al traspàs.

METODOLOGÍA
La formació consta d’un curs teòric-emocional, d’un curs teòric-pràctic i de quatre mòduls.

AVALUACIÓ
Al final de cada curs, AVES valora i determina individualment si el/la futur/a facilitador/a ha aconseguit els objectius proposats.

REQUISITS PER ASSISTIR A LA FORMACIÓ
Acollida realitzada per Roser Sanagustín, psicòloga i membre d’AVES
Qüestionari

1) CURS TEÒRIC-EMOCIONAL impartit per Aurora Calvo, terapeuta
Durada 4 mesos. Tots els dimarts de 18 a 20h

Aquest curs es complementa amb:
- Xerrades a càrrec d’Anji Carmelo (primer dilluns de mes)

2) CURS TEÒRIC-PRÀCTIC, impartit per Adela Torras, presidenta d’AVES i terapeuta
Durada 6 mesos. Dimarts quinzenals de 18 a 20h

3) 4 MÒDULS DE FORMACIÓ SOBRE LA MORT, EL DOL I LA VIDA

Nota: AVES valorarà la durada necessària per a cada persona