27/11/2017 - Notícies

GRUP INFANTIL

Grup de dol per acollir a nenes i nens de 7 a 12 anys, que han perdut un ser estimat.

El dol i la mort ens connecten inevitablement amb el món emocional, que en els darrers anys ha anat guanyant terreny dins de l’àmbit educatiu, en un intent de donar resposta a un conjunt de necessitats personals i socials que no havien sigut prou ateses en l’educació formal. A través de conceptes com “intel·ligència, gestió, o educació emocional” entre d’altres, aquestes, han començat a ser reconegudes com a contingut a treballar a través de les competències bàsiques curriculars.

El Dol és un espai de temps indefinit, en el que l’infant connecta de manera ineludible amb el seu món emocional. Són moments claus per al treball de totes aquests aspectes (Consciència emocional, Regulació emocional, Autonomia emocional…) que permetran a l’infant una relació natural amb els seus sentiments, i que influiran en altres aspectes claus del seu desenvolupament maduratiu com són, la consciència d’un mateix, l’auto-estima i la capacitat de relació social.
Així doncs, plantegem el grup de dol infantil com un espai segur, on poder expressar-se amb tota llibertat, respectant sempre el ritme intern de cada infant. Oferint un acompanyament en aquest viatge de reconeixement, que moltes vegades suposa endinsar-se en una barreja d’emocions i sentiments que costen de distingir i de suportar.

Grup quinzenal, dijous de 18 a 20h

Es realitzarà una entrevista prèvia als progenitors.