13/06/2018 - Notícies

GRUP DE SEGONA FASE DE DOL

PeR ROSER SANAGUSTÍN, PSICòLOGA

Dirigit a les persones que han passat la seva primera fase de dol en els grups i desitgin seguir aprofundint en el seu creixement personal.

Es reflexionarà d’una manera vivencial sobre la vida i la mort i abordarem els temes des del respecte a totes les creences.

Grup de freqüència quinzenal, els divendres de 18 a 20h

DIeS: 21 DE SETEMBRE, 5 i 19 D’OCTUBRE, 9, 16 i 30 DE NOVEMBRE,

i 14 DE DeCEMBRE DE 2018.