Els cicles a través de l’Art

Activitat a l’entorn dels processos i cicles vitals posant èmfasi en la vida, el creixement, la mort, les pèrdues i el procés del dol. Es desenvolupa a través del diàleg i la reflexió al voltant de produccions artístiques i l’expressió plàstica. Es porta a terme en dos espais físics independents i dues temporalitzacions específiques:

  • Sala d’exposició.
  • Taller.

OBJECTIUS

  • Donar espai al dir, expressar i anomenar emocions, estats d’ànim i sentiments relacionats amb el processos vitals posant èmfasi en els moments de canvi i situacions de pèrdua.
  • Promoure el treball de les emocions a partir del diàleg i l’expressió.
  • Aproximar a l’interpretació de símbols, donar eines per analitzar i interpretar missatges visuals i plàstics.

DURADA: 2H

LLOC: Av. Diagonal, 512, 1-2. Barcelona.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PER TALLER: 10 – 20 PERSONES.