Mòduls formatius sobre la mort, el dol i la vida

MòDUL 1:

‘NARRATIVA TERAPèUTICA’

PeR JORDI AMENÓS, ESCRIpTOR Y CONFERENCIANTE

dissabte  30  de  NOVEMBRE de  2019  de  10  a  14  i  de  16  a  20h

http://www.avesgams.org/ca/narrativa-terapeutica

APORTACIÓ  95 €

MòDUL 2:

‘CREAnt VIDes’

PeR SANTA BERTOMEU, ARQUEOLOGiA EMOCIONAL

divendres  7  de  FEBRER de  2020  de  16  a  20h  i

dissabte  8  de  FEBRER de  2020  de  10  a  14  i  de  16  a  20h

http://www.avesgams.org/ca/creando-vidas

APORTACIÓ  80 €

MòDUL 3:

‘TALLER VIVENCIAL D’ELABORACIÓ EMOCIONAL SEGons EL MèTODe D’ELISABETH KÜBLER-ROSS’ PeR LLUÍS CAMINO, TReBAllADOR SOCIAL CLÍNIC

divendres  8  de  MAIG de 2020  de  17  a  21h i

dissabte  9  de  MAIG de 2020  de  10  a  14  i  de  16  a  20h

http://www.avesgams.org/ca/taller-vivencial-de-elaboracion-emocional-segun-el-metodo-de-ekr-8

APORTACIÓ 160 €

MÓDULO 4:

‘EMOCIÓN, PÉRDIDA Y DUELO. APRENDER A VIVIR, APRENDER A TRANSMITIR VIDA’

POR ADELA TORRAS, PRESIDENTA DE AVES

viernes  20  de  OCTUBRE de 2020  de  16  a  20h  y

sábado  21  de  OCTUBRE de 2020  de  10  a  14   y   de  16  a  20h

APORTACIÓN  80 €